Inverter หัวใจสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหันมาเลือกใช้อุปกรณ์ Inverter จากบริษัท ขายinverter เพื่อนำมาควบคุมการทำงานภายในของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมี การนำอุปกรณ์ตัวนี้มาใช้ในการ ควบคุมการทำงานของตู้เย็น มอเตอร์พัดลมแอร์ อุปกรณ์สำรองการจ่ายไฟเพื่อ ให้มีความคงที่สำหรับหน้าที่ของอุปกรณ์ที่เราเห็นบ่อยที่สุดในปัจจุบันก็ คือ การใช้อินเวอร์เตอร์กับระบบเครื่องทำความเย็น เพราะสามารถควบคุมรอบการทำงานของ เครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นสม่ำเสมอ และยังสามารถช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์สามารถประหยัดไฟ และมีความเงียบในระหว่างที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

สำหรับในภาคอุตสาหกรรมจึงได้มีการนำความสามารถของตัวอุปกรณ์ Inverter มาปรับใช้กับตัวเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์จะเป็นการแปลงไฟกระแสสลับ และมีการจ่ายไฟออกจากตัวกำเนิดที่มีระดับความถี่และ แรงดันไฟฟ้าคงที่เพื่อเป็นไฟกระแสตรง เป็นเหตุผลทำให้การทำงานเครื่องจักรมีความคงที่ และยังสามารถทำให้จ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ได้ตลอดหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ หรือ ไฟขัดข้อง Inverter จึงกลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งชนิดที่ถูกมาเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นโทรทัศน์ ตู้เย็น ระบบเซอร์โวที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ และที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือเครื่องปรับอากาศเพื่อให้สามารถประหยัดพลังงาน สำหรับ Inverter ยังใช้ควบคุมความเร็วของการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้า และควบคุมความถี่ของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้มีความคงที่หรือใช้กำหนดควบคุมแหล่งสำรองไฟหากกรณีมีความขัดข้องระบบก็จะจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานสำรองในทันที

ถ้าหากจะมองระบบให้เห็นภาพคุณจะพบว่าเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศในครั้งแรกระบบจะทำงานอย่างหนักเพื่อ Set การทำงานในการเริ่มต้นซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำให้เราใช้ไฟจำนวนมาก และเครื่องจักรจะมีเสียงรบกวน และเมื่อถึงระดับอุณหภูมิที่คงที่ระบบ Inverter จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศในอดีตที่ระบบการทำงาน

ทำให้เปลืองไฟเพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะเครื่องปรับอากาศจะเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง และเครื่องจะดับเมื่ออุณหภูมิลดลง ทำให้สูญเสียพลังงานเป็นผลโดยตรงต่อค่าไฟที่แพงกว่าปกติ ในภาคอุตสาหกรรมจึงได้นำตัว Inverter มาปรับใช้กับ เครื่องจักรลดเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการสตาร์ทเครื่องจักรในแต่ละครั้ง

อินเวอร์เตอร์จึงกลายมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในภาคอุตสาหกรรมสำหรับใครที่ต้องการ ควบคุมค่าใช้จ่าย และกำลังมองหา inverter ที่มีดีมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้จากแหล่งขายอินเวอร์เตอร์โดยทางบริษัทขาย inverter จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ อินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

พร้อมกันนี้บริษัทขาย inverter ยังมีการรับประกันสินค้า และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจ จึงทำให้เราสะดวกเป็นอย่างมากเมื่อเลือกใช้บริการจากแหล่ง ขายinverter yaskawa ที่ดีได้มาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 064-1969060
E-mail : kessarin@a-automation.co.th
Line : a-automationonline

 

Credit : www.a-recyclegroup.com

 

Written by admin