หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

1.ชุดอินเวอร์เตอร์(Inverter Circuit) แปลไฟตรง(DC Coltage)ให้เป็นกระแสไฟสลับ(AC Voltage)
เปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้  
2.ชุดคอนเวอร์เตอร์(converter Circuit)
 แปลไฟสลับจากแหล่งจ่าย AC. Power Supply(50Hz)
ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)         
3.ชุดวงจรควบคุม(Control Circuit)
 ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์ และชุดอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์(Inverter)  จะแปลงกระแสไฟฟ้าสลับ(AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่
ให้เป็นไฟกระแสตรง(DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์(Converter Circuit)  จากไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับ
ที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit)
วงจรทั้ง 2 นี้จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่นและผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์
โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นซานย์  แต่เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปซานย์
นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์
และวงจรอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3-Phase Induction Motor
ขายอินเวอร์เตอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทั้งมือ1 และมือ2 อาทิเช่น ขาย inverter yaskawa, ขาย inverter mitsubishi, ขาย inverter omron, ฯลฯ และให้เลือกซื้อตามความพอใจของลูกค้า  สินค้าดีมีคุณภาพทุกชิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 064-1969060
E-mail : kessarin@a-automation.co.th
Line : a-automationonline

Credit : www.a-automation.co.th

Written by admin