ขายINVERTER YASKAWA 

Inverter yaskawa เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของ AC Motor จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

มีชื่อเสียง ในด้านการควบคุมความเร็วของ Motor โดย Inverter Yaskawa สามารถใช้ได้

กับ Motor ทุกยี่ห้อ เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต

ISO 9001 และยังได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ จากองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ

 

Varispeed L7

เป็น Inverter ที่พัฒนามาเพื่องาน Elevator โดยเฉพาะ สามารถ Upload Setting ค่า

พารามิเตอร์ผ่าน Software Computer ได้โดยตรง รวมทั้งติดตั้ง Encoder Card ไว้ในตัว

นอกจากนี้ยังสามารถขับได้ทั้ง Induction Motor และ Permanent Magnet Motor รวมทั้งมี

ฟังก์ชั่นเฉพาะกับงาน Elevator เช่น Function S-curve เพื่อการเพิ่มและลดความเร็วที่นุ่ม

นวล หรือฟังก์ชั่นการต่อ Battery Backup เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสำหรับ Elevator เมื่อเกิดไฟดับ

 

Varispeed F7

เป็น Digital Inverter ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมมอเตอร์ในราคาประหยัด โดย

สามารถควบคุมมอเตอร์เป็นแบบ Sensorless Vector ซึ่งสามารถทำให้ค่าแรงบิด 150% ณ

ความถี่ต่ำ 0.5 เฮิร์ตซ์ โดยไม่ต้องใช้ Encoder ป้อนกลับสามารถใช้ได้กับพิกัด 220 V, 3 Ø

ขนาด 0.4 KW ถึง 110 KW และสามารถใช้ได้กับพิกัด 380 V,3 Ø ขนาด 0.4 KW ถึง 300 KW

 

Varispeed G7

เป็น Inverter ที่มีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง มีการแสดงผลแบบ LCD Display 2

บรรทัด ข้อความ 32 ตัวอักษร ง่ายต่อการตั้งค่า เป็นตัวควบคุมการทำงานโดยวิธีคุมแรงบิด

ของกระแสมอเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อLoadโดยตรง (Current Vector Control) พร้อม

ด้วยFunction ต่างๆ มากมาย เช่น Protection Motor, Energy Saving, Auto Tuning ให้แรง

บิดสูง (มากกว่า 150% ที่ความถี่ 1Hz) และมีการเชื่อมระบบผ่านเครือข่าย มีขนาดตั้งแต่

0.4KW – 600 KW ทั้งชนิดพิกัดแรงดันไฟแบบ 220V และ 380 V 3 Ø

 

VS-616G5

เป็น Digital Inverter ที่มีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูงควบคุมการทำงาน โดยวิธีควบ

คุมแรงบิดของกระแสมอเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อโหลดโดยตรง (Current Vector Control)

ดังนั้น การทำงานของมอเตอร์จึงเต็มประสิทธิภาพตลอดย่าน ความเร็ว สามารถ ใช้ได้กับ

พิกัดไฟ ตั้งแต่ 220 – 380 VAC, 3 Ø และมีขนาดตั้งแต่ 0.4 KW – 300 KW

 

VS-606 V7

เป็น Digital Inverter ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ มีขนาดเล็ก

คุณภาพสูง โดยใช้การควบคุมโดยระบบดิจิตอลคุมแรงบิดของมอเตอร์ที่กระแสของ

มอเตอร์โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ Encoder ป้อนกลับ (Sensoless Vector Control) ทำให้ได้

แรงบิดสูงมาก สามารถใช้ได้กับพิกัดไฟตั้งแต่ 220 – 380 VAC, 1 Ø หรือ 3 Ø และมีขนาด

ตั้งแต่ 0.1 KW – 7.5 KW

 

VS-MINI J7article

เป็น Digital Inverter ขนาดกระทัดรัด ราคาประหยัด น้ำหนักเบาทำให้ช่วยลดพื้นที่ใน การ

ติดตั้งภายในตู้ควบคุมได้มาก ออกแบบโดยเน้นการติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยมี Volume

ติดตั้งไว้ที่แผงควบคุมด้านหน้า สามารถปรับความเร็วและเดินเครื่องได้โดยง่าย สามารถใช้

ได้กับพิกัดไฟตั้งแต่ 220 – 380 VAC, 1 Ø หรือ 3 Ø และมีขนาดตั้งแต่ 0.1 KW – 3.7 KW

 

 

Written by admin